Welkom bij Hazmeds!

Hazmeds B.V. is een innovatieve onderneming, opgericht door CBRN-specialisten die zelf werkzaam zijn in de acute zorg en daardoor direct betrokken zijn bij CBRN incidenten. Het bedrijf is opgericht in 2013 en heeft een drietal speerpunten:

– Persoonlijke beschermingsmiddelen & CBRN trainingen
– Decontaminatie units & Emergency shelters
– Materialen voor disaster management
– Terrorismegevolgbestrijding & persoonlijke ballistische bescherming

Een goede voorbereiding is essentieel voor het omgaan met CBRN-incidenten binnen de acute sector. Daarom bieden wij alles wat u nodig heeft om ervoor te zorgen dat uw organisatie over de nodige materialen beschikt en uw personeel in staat is op een veilige en verantwoorde manier met CBRN-incidenten om te gaan.

Wij zijn professionals in acute zorg en gevaarlijke stoffen (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair) en wij  leveren onze diensten aan verschillende beroepsgroepen en sectoren zoals: ambulancediensten, ziekenhuizen, brandweer, politie, douane etc.