Hazmeds B.V. is een innovatieve onderneming, opgericht door CBRN-specialisten (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair) die zelf werkzaam zijn in de acute zorg en daardoor direct betrokken zijn bij CBRN incidenten. Het bedrijf is opgericht in 2013 en heeft een aantal duidelijke speerpunten:

– Persoonlijke beschermingsmiddelen & CBRN trainingen
– Decontaminatie units & Emergency shelters
– Materialen voor disaster management
– Terrorismegevolgbestrijding & persoonlijke ballistische bescherming

Een goede voorbereiding is essentieel voor het omgaan met CBRN-incidenten binnen de acute sector. Daarom bieden wij alles wat u nodig heeft om ervoor te zorgen dat uw organisatie over de nodige materialen beschikt en uw personeel in staat is op een veilige en verantwoorde manier met CBRN-incidenten om te gaan.

Ook op het gebied van terrorismegevolgbestrijding beschikken wij over concrete praktijk ervaring die wij toepassen op onze adviezen en trainingen.

Wij  leveren onze diensten aan verschillende beroepsgroepen en sectoren zoals: ambulance, politie, brandweer, ziekenhuizen, gespecialiseerde bedrijfshulpverlening.

© Copyright Hazmeds B.V. rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.hazmeds.nl) en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Hazmeds B.V. of zijn gelicenceerd aan Hazmeds B.V. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Hazmeds B.V.!